Novosti

OBAVIJEST O ZAVRŠNOM RADU

UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET Datum; 24.03.2014.god.   O B A V J E Š T E N J E ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PREMA BOLONJSKOM SISTEMU STUDIRANJA   OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI STUDIRAJU PREMA BOLONJSKOM SISTEMU STUDIRANJA DA PRILOG OVOG AKTA ČINE  OBRAZAC KOJI SE…