Novosti

Informacije o pripremnoj-instruktivnoj nastavi za polaganje prijemnog ispita na Farmaceutskom fakulteta Univerziteta u Sarajevu za akademsku 2018/2019.godinu

    FARMACEUTSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU   Broj: 0101- 1542/18 Datum:  25.04.2018.god. PRIPREMNA – INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU OBAVIJEST Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizuje PRIPREMNU – INSTRUKTIVNU NASTAVU za kandidate koji žele pristupiti polaganju prijemnog –…

Obavještenje – uvid javnosti u Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata  UNE SULJIĆ, mr.ph.

UNIVERZITET U SARAJEVU   FARMACEUTSKI FAKULTET                                                                          O B A V J E Š T E N J E    Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu…