OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTAVAJU SE KANDIDATI KOJI SU PRISTUPILI PRIJEMNOM ISPITU DA SE KONAČNI REZULTATI NALAZE NA OGLASNOJ PLOČI KAO I NA ULAZNIM VRATIMA FAKULTETA