Dobro došli na web stranicu Farmaceutskog fakultet Univerziteta u Sarajevu

slika dekan (Copy)

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je školske 1973/1974. godine. U proteklom periodu fakultet se suočavao s brojnim izazovima uvjetovanim brzim tehnološkim napretkom suvremene farmacije, prenosio i primjenjivao stečena znanja za dobrobit farmaceutske struke, te je zalaganjem nastavnog kadra i jasnom vizijom, postao vodeći Farmaceutski fakultet u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u oblasti farmacije u Bosni i Hercegovini. U skladu sa reformskim smjernicama europskog akademskog prostora, Farmaceutski fakultet je izvršio reorganizaciju nastavnog plana i programa kako bi osposobio i pružio studentima kvalitetnu osnovu za budući profesionalni rad.

Nastavni proces odvija se kroz dodiplomski (5+0) i doktoralni studij. Dodiplomski studij traje 10 semestara, a studenti tokmom studija stiču znanja i vještine za učestvovanje u proizvodnji, prometu i marketingu lijekova, promociji zdravlja, prevenciji i lečenju bolesti, kao i za laboratorijski rad, primjenu laboratorijskih analiza za dijagnozu, praćenje i prognozu bolesti.

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu surađuje sa drugim fakultetima i naučnim institucijama, razvija i učestvuje u istraživačkim projektima u zemlji i inostranstvu, te doprinosi promociji i jačanju farmaceutske struke u Bosni i Hercegovini.