Odluka o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena, usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu

Odluka o visini participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu