RASPORED-ISPITA-zimski-semestar-2017-18-KORIGOVAN

Završni rad – Muhović Ajla ”Novi pristup dizajniranju antitumorskih lijek

ZAVRŠNI RAD – AZRA ARSLANOVIĆ- EKSTRAKCIJA I ODREĐIVANJE EUGENOLA U BILJNOM MATERIJALU (1)

Uputstvo-zavrsni rad

ELABORAT ZA POKRETANJE STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACEUTSKA ISTRAZIVANJA

Raspored predavanja – zimski semestar 2017-18

1 RASPORED ISPITA zimski semestar 2017 -18

Uputstvo-zavrsni rad

Izvjestaj Komisije za odbranu zavrsnog ili diplomskog rada

Zašto studirati na Farmaceutskom fakultetu (3)

PREPORUKE ZA PISANJE ZAVRŠNOG RADA INTEGRISANOG STUDIJA I i II CIKLUSA

Informacije o polaganju prijemnog ispita za upis na Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu (2)

Zavrsni rad-Emina Tanovic-Savremeni pristup u tretmanu funkcionalnih poremecaja gastrointestinalnog trakta lijekovima prirodnog porijekla

Završni rad- Ehlimana Duhović-Određivanje sadržaja željeza u odabranim uzorcima čaja kamilice primjenom spektrofotometrije

Završni rad, Anita Bašić- Zbrinjavanje medicinskog otpada

Zavrsni rad – Dzenana Mulic – Akutna trovanja atipicnim antipsihoticima

ZAVRŠNI RAD. TESTOVI ZA ISPITIVANJE GENOTOKSIČNOSTI SASTOJAKA U PREPARATIMA ZA ZAŠTITU OD SUNCA. Kovač Emra

Završni-rad-Bešlić-Antonela-Farmakoterapija-nauzeje-i-povraćanja

Anita Tahirović, završni rad-Primjena 3-acetil-4-hidroksikumarina u biološki aktivnim spojevima

Raspored ispita-stari sistem

Zavrsni rad Hena Divanovic FOTODEGRADACIJA FLUBENDIAMIDA I PROCJENA TOKSIČNOSTI NJEGOVIH DEGRADACIONIH PRODUKATA NA VIBRIO FISCHERI BIOL

Zavrsni rad-Crvcanin Edita-Toksikologija endosulfana

Završni-rad-Mediha-Ibreljić-Procjena-efikasnosti-i-sigurnosti-primjene-levetiracetama (1)

Zavrsni rad-Fitohemijska analiza vrste Allium ursinum L. (Alliaceae) sa aspekta prisustva flavonoida-Lejla Kadic

ZAVRSNI RAD-SEADA JASAREVIC-PRIPREMA I KARAKTERIZACIJA ŽELATINOM MODIFIKOVANOG GRAFEN OKSIDA KAO PAMETNOG NOSAČA LIJEKOVA

Haris Hadžović-Završni rad-Primjena kanabinoida u tretmanu neurodegenerativnih bolesti

Zavrsni rad-Aly Aryg-Terapijska primjena etericnih ulja porodice Pinaceae

Završni rad-Amila Zec-Paradigma o toksičnosti fluorida (studija slučaja Zemzem voda)

Završni rad-Dženana Vrabac-IZRADA I PRIMJENA NANOSUSPENZIJA KAO SAVREMENIH FARMACEUTSKIH OBLIKA ZA DOSTAVU AKTIVNIH SUPSTANCI

Završni-rad-Amina-Mustafić-Formulacija-i-karakterizacija-suhih-oralnih-suspenzija (2)

Završni rad, Adi Dedic, Farmakoterapija infekcija urinarnog trakta i prostatitisa

Završni rad-Drakulić Tatjana-TOKSIČNOST NIKLA I NJEGOVIH SPOJEVA

Završni rad-Irem Karišik-Određivanje rezidua kofeina i nesteroidnih antiinflamatornih lijekova u površinskim vodama u BiH

ZAVRSNI RAD INTEGRISANOG STUDIJA – Rešić Amra – Razvoj lijekova za tretman neurodegenerativnih oboljenja

ZAVRŠNI RAD – SARA JUGOVIĆ -KONTRAVERZE OKO SIGURNOSTI VAKCINA

ZAVRSNI-RAD-AMEL-BUREKOVIC-RAZVOJ-I-TERAPIJSKA-PRIMJENA-SAVREMENIH-BETA-BLOKATORA

Završni rad – Elmedin Islamović – Analiza, metode i značaj određivanja koncentracije holina u biološkom uzorku

Azra-Jerlagić-završni-rad-Uloga-genetičkih-faktora-u-glikemijskoj-kontroli-kod-pacijenata-sa-dijabetesom-tipa-2-liječenih~2

Završni rad – Admir Kaloper – Ekstrakcija i određivanje sadržaja kofeina u mljevenoj kahvi dostupnoj na domaćem tržištu

Završni rad – Arnel Djedovic -Halucinogeni u razlicitm kulturama, ritualima i obredima

Završni rad – Senan Hadzidedic – Ekotoksikoloska ispitivanja organskih atmosferskih polutanata nastalih uslijed spaljivanja biomase na odabranim testnim organizmima

ZAVRŠNI RAD-EMINA MAHMUTOVIĆ – SINTEZA I ISPITIVANJE ANTIMIKROBNE AKTIVNOSTI DERIVATA BENZOKSAZOLA (2)

Damir Begić, Završni rad, Utvrđivanje kvaliteta laboratorijs

Završni rad, Stavovi BiH potrošača o GMO hrani, Fatima hadžiabdić

Završni rad, Prednosti i nedostaci GMO hrane, Amra Ibrahimkadić

Završni rad, Nejira Suljagić, Analiza učinkovitosti različitih generacija blokatora kalcija u tretmanu hipertenzije

ZAVRSNI-RAD-SELMA-CUK-INHALACIJSKI-KORTIKOSTEROIDI-RAZVOJ-PRIMJENA

Zavrsni rad Primjena neuronskih mreza u dizajniranju farmakoloski aktivnih ksantena Emina Sabanovic

ZAVRSNI RAD GENOTOKSIČNI EFEKAT ALPRAZOLAMA – METODE ISPITIVANJA GENOTOKSIČNOSTI AZRA SIJAMIJA

Kaljanac Merjem Završni rad Lijekovi u tretmanu muške i ženske neplodnosti

Završni rad Pržulj Sara – Toksikologija imazalila

Jelena Nedić – Završni-rad – Toksikologija glifosata

Hana Bučan ZAVRŠNI RAD KONTROLA KVALITETA I REGISTRACIJA GRANIČNIH MEDICINSKIH PROIZVODA

Teme završnih radova sa 5 NNV

Spisak tema dip rad sa 6 NNV

Teme diplomskih radova sa 5 NNV

SPISAK TEMA ZAVRŠNIH RADOVA SA 7 NNV

SPISAK TEMA DIPLOMSKIH RADOVA SA 7 NNV

Spisak tema završni rad sa 6 NNV

SPISAK TEMA ZAVRŠNI RAD SA 3 TEMATSKE nnv

SPISAK TEMA ZA ZAVRŠNE RADOVE 9 NNV

SPISAK TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE NNV 9

Završni rad- Rijad Hasanbegović, Farmakoterapija eritromelalgije.pdf

Završni rad Dedić Sajra-Uticaj glikemijskog indeksa i glikemijskog opterećenja na rizik i kontrolu dijabetes melitusa tip_1

Završni-rad-Tatjana-Bekrić-QSAR-razvoj-i-terapijska-primjena-savremenih-antiepileptika

Završni rad Jelašković Emina Prehrambeni faktori u prevenciji i tretmanu deficitarne anemije

Merima Sirbubalo-Završni rad-Liofilizacija raspršivanjem i njena primjena u razvoju farmaceutskih oblika za pulmonalnu do_1

Korić Emina-Završni rad- Topikalna primjena kortikosteroida

Završni rad Kujović Ehlimana – Prirodni spojevi u terapiji karcinoma

NEJRA KOVAČ-Završni Rad-Tirozinaza kao meta djelovanja sinte

Zavrsni rad – Amina Bektaš-ANTIPSIHOTICI, HEMIJA, OSOBINE I TERAPIJSKA PRIMJENA

Završni rad – Elma Fazlić – Zloupotreba i ovisnost o opijatima

Nihada Skalonjic-dizajniranje-prolijekova-citostatika-

Završni rad- Halima Čehajić- Biomarkeri zagađenja životne sredine teškim metalima

ZAVRŠNI RAD – Fitoterapijski tretman upalnih oboljenja rodnice – Sadžida Bušatlić

Armina Gičević-Klinički značajne interakcije oralnih hipoglikemika

Emina Abaz-Završni rad-Fitoterapija u tretmanu oboljenja nervnog sistema

FETAHOVIĆ Dina-završni rad-INOVATIVNI PRISTUP TERAPIJI MULTIPLE SKLEROZE

Zavrsni rad – Fazlic Lamija – Klinicki znacajne interakcije srcano-aktivnih glikozida

ZAVRŠNI RAD- Neđad Pašić- Primjena atomske spektroskopije u analitici lijekova

ZAVRŠNI RAD-MESELDŽIĆ NEVEN-ANALIZA UTICAJA GLUKOKORTIKOIDNOG RECEPTORA NR3C1 NA EKSPRESIJU GENA RANKL

Zavrsni-rad-Diana-Omerika-Zdravstveni-efekti-L-karnitina

ZAVRŠNI RAD-AFRDITA BEJIĆ-LIJEKOVI U TRETMANU DERMATOLOŠKIH OBOLJENJA

ZAVRŠNI RAD-SELMA IMAMOVIC-LIJEK-LIJEK I LIJEK-LIJEK-GEN INTERAKCIJE CITOKROMA CYP2C19

Završni rad- Levnjak Selma-Fitosteroli dobijanje i biološka aktivnost

MARIJA POLIĆ-FORMULACIJA I PRIMJENA MIKROEMULZIJA

Lista nastavnika i saradnika 2018 – 2019

Spisak tema za diplomske radove sa 10 NNV

Spisak tema za završne radove sa 10 NNV

ZAVRŠNI RAD-AJŠA GRACA- ALIFATSKI NEZASIĆENI ALKOHOLI-VRSTE,SINTEZE I ZNAČAJ

Završni rad-Burzić Amra-Liječenje poremećaja kognitivnih sposobnosti

Završni-rad-Nalbani-Sibel-Kardiotoksičnost-uzrokovana-antidep

Amina Peljto, Završni rad, Lijekovi u tretmanu poremećaja srčanog ritma

ZAVRSNI RAD OMEROVIC HANA UCESTALOST INTERAKCIJA LIJEKOVA U BOLESNIKA STARIJE ZIVOTNE DOBI SA ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM

ZAVRSNI RAD-DOLOVIC ILHANA-DIJETETSKI SUPLEMENTI ZA REDUKCIJU TJELESNE TEZINE

Završni rad – Emina Jonuz – Određivanje sadržaja teških metala u herbalnim tekućim pripravcima metodom atomske apsorpcion-1

Završni rad- Dedić Dinka- Bezglutenska prehrana u dijetoterapiji

ZAVRŠNI RAD FATIMA MUHOVIĆ ZLOUPOTREBA PSIHODELIČNIH DROGA

ZAVRŠNI RAD MEDINA ŠABANOVIĆ – NANOFARMAKOLOGIJA (SPECIFIČNOSTI I PRIMJENA)

Završni rad-Biološka borbena sredstva i biotoksini kao bojni otrovi-Enisa Preljević

Završni rad-Hana Solaković-Određivanje sadržaja eteričnog ulja u vrstama porodice Lamiaceae