RASPORED-ISPITA-zimski-semestar-2017-18-KORIGOVAN

Završni rad – Muhović Ajla ”Novi pristup dizajniranju antitumorskih lijek

ZAVRŠNI RAD – AZRA ARSLANOVIĆ- EKSTRAKCIJA I ODREĐIVANJE EUGENOLA U BILJNOM MATERIJALU (1)

Uputstvo-zavrsni rad

ELABORAT ZA POKRETANJE STUDIJSKOG PROGRAMA FARMACEUTSKA ISTRAZIVANJA

Raspored predavanja – zimski semestar 2017-18

1 RASPORED ISPITA zimski semestar 2017 -18

Uputstvo-zavrsni rad

Izvjestaj Komisije za odbranu zavrsnog ili diplomskog rada

Zašto studirati na Farmaceutskom fakultetu (3)

PREPORUKE ZA PISANJE ZAVRŠNOG RADA INTEGRISANOG STUDIJA I i II CIKLUSA

Informacije o polaganju prijemnog ispita za upis na Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu (2)

Zavrsni rad-Emina Tanovic-Savremeni pristup u tretmanu funkcionalnih poremecaja gastrointestinalnog trakta lijekovima prirodnog porijekla

Završni rad- Ehlimana Duhović-Određivanje sadržaja željeza u odabranim uzorcima čaja kamilice primjenom spektrofotometrije

Završni rad, Anita Bašić- Zbrinjavanje medicinskog otpada

Zavrsni rad – Dzenana Mulic – Akutna trovanja atipicnim antipsihoticima

ZAVRŠNI RAD. TESTOVI ZA ISPITIVANJE GENOTOKSIČNOSTI SASTOJAKA U PREPARATIMA ZA ZAŠTITU OD SUNCA. Kovač Emra

Završni-rad-Bešlić-Antonela-Farmakoterapija-nauzeje-i-povraćanja

Anita Tahirović, završni rad-Primjena 3-acetil-4-hidroksikumarina u biološki aktivnim spojevima

Raspored ispita-stari sistem

Zavrsni rad Hena Divanovic FOTODEGRADACIJA FLUBENDIAMIDA I PROCJENA TOKSIČNOSTI NJEGOVIH DEGRADACIONIH PRODUKATA NA VIBRIO FISCHERI BIOL

Zavrsni rad-Crvcanin Edita-Toksikologija endosulfana

Završni-rad-Mediha-Ibreljić-Procjena-efikasnosti-i-sigurnosti-primjene-levetiracetama (1)

Zavrsni rad-Fitohemijska analiza vrste Allium ursinum L. (Alliaceae) sa aspekta prisustva flavonoida-Lejla Kadic

ZAVRSNI RAD-SEADA JASAREVIC-PRIPREMA I KARAKTERIZACIJA ŽELATINOM MODIFIKOVANOG GRAFEN OKSIDA KAO PAMETNOG NOSAČA LIJEKOVA

Haris Hadžović-Završni rad-Primjena kanabinoida u tretmanu neurodegenerativnih bolesti

Zavrsni rad-Aly Aryg-Terapijska primjena etericnih ulja porodice Pinaceae

Završni rad-Amila Zec-Paradigma o toksičnosti fluorida (studija slučaja Zemzem voda)

Završni rad-Dženana Vrabac-IZRADA I PRIMJENA NANOSUSPENZIJA KAO SAVREMENIH FARMACEUTSKIH OBLIKA ZA DOSTAVU AKTIVNIH SUPSTANCI

Završni-rad-Amina-Mustafić-Formulacija-i-karakterizacija-suhih-oralnih-suspenzija (2)

Završni rad, Adi Dedic, Farmakoterapija infekcija urinarnog trakta i prostatitisa

Završni rad-Drakulić Tatjana-TOKSIČNOST NIKLA I NJEGOVIH SPOJEVA

Završni rad-Irem Karišik-Određivanje rezidua kofeina i nesteroidnih antiinflamatornih lijekova u površinskim vodama u BiH

ZAVRSNI RAD INTEGRISANOG STUDIJA – Rešić Amra – Razvoj lijekova za tretman neurodegenerativnih oboljenja

ZAVRŠNI RAD – SARA JUGOVIĆ -KONTRAVERZE OKO SIGURNOSTI VAKCINA

ZAVRSNI-RAD-AMEL-BUREKOVIC-RAZVOJ-I-TERAPIJSKA-PRIMJENA-SAVREMENIH-BETA-BLOKATORA

Završni rad – Elmedin Islamović – Analiza, metode i značaj određivanja koncentracije holina u biološkom uzorku

Azra-Jerlagić-završni-rad-Uloga-genetičkih-faktora-u-glikemijskoj-kontroli-kod-pacijenata-sa-dijabetesom-tipa-2-liječenih~2

Završni rad – Admir Kaloper – Ekstrakcija i određivanje sadržaja kofeina u mljevenoj kahvi dostupnoj na domaćem tržištu

Završni rad – Arnel Djedovic -Halucinogeni u razlicitm kulturama, ritualima i obredima

Završni rad – Senan Hadzidedic – Ekotoksikoloska ispitivanja organskih atmosferskih polutanata nastalih uslijed spaljivanja biomase na odabranim testnim organizmima

ZAVRŠNI RAD-EMINA MAHMUTOVIĆ – SINTEZA I ISPITIVANJE ANTIMIKROBNE AKTIVNOSTI DERIVATA BENZOKSAZOLA (2)

Damir Begić, Završni rad, Utvrđivanje kvaliteta laboratorijs

Završni rad, Stavovi BiH potrošača o GMO hrani, Fatima hadžiabdić

Završni rad, Prednosti i nedostaci GMO hrane, Amra Ibrahimkadić

Završni rad, Nejira Suljagić, Analiza učinkovitosti različitih generacija blokatora kalcija u tretmanu hipertenzije

ZAVRSNI-RAD-SELMA-CUK-INHALACIJSKI-KORTIKOSTEROIDI-RAZVOJ-PRIMJENA

Zavrsni rad Primjena neuronskih mreza u dizajniranju farmakoloski aktivnih ksantena Emina Sabanovic

ZAVRSNI RAD GENOTOKSIČNI EFEKAT ALPRAZOLAMA – METODE ISPITIVANJA GENOTOKSIČNOSTI AZRA SIJAMIJA

Kaljanac Merjem Završni rad Lijekovi u tretmanu muške i ženske neplodnosti

Završni rad Pržulj Sara – Toksikologija imazalila

Jelena Nedić – Završni-rad – Toksikologija glifosata

Hana Bučan ZAVRŠNI RAD KONTROLA KVALITETA I REGISTRACIJA GRANIČNIH MEDICINSKIH PROIZVODA

Lista nastavnika i saradnika – akademska 17-18