11Oct
Outreach program Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) poziva sve studente osnovnih studija u Bosni i Hercegovini da učestvuju…
11Oct
Outreach program Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) poziva sve studente osnovnih studija u Bosni i Hercegovini da učestvuju…
11Oct
Outreach program Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) poziva sve studente osnovnih studija u Bosni i Hercegovini da učestvuju…
11Oct
Outreach program Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) poziva sve studente osnovnih studija u Bosni i Hercegovini da učestvuju…
11Oct
Outreach program Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) poziva sve studente osnovnih studija u Bosni i Hercegovini da učestvuju…
Osoblje
Profesori i saradnici na farmaceutskom fakultetu univerziteta sarajevo.
Anketa
Anketa kvalitete skolovanja.
Pravilnik Fakulteta
Pravilnik na farmaceutskom fakultetu univerziteta sarajevo.
Cjenovnici
Godisnja skolarina, ko ima prednost i diplomski radovi..