Farmaceutski fakultet u Sarajevu ima posebnu važnost jer predstavlja jedini fakultet sa njenih prostora sa dugogodišnjom uspješnom tradicijom. Obrazovao je i obrazuje kadrove koji ne samo da mogu raditi u užem domenu struke već i polivalentne stručnjake koji su u stanju raditi samostalno, ali i u sferi interdisciplinarmih područja vezanih za strukovne, doktrinarne, organizacijske, te znanstvene probleme. Dosadašnji rad Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu krunisan je činjenicom da je na ovom fakultetu do danas diplomiralo 1533 magistara farmacije, diplomu doktora farmaceutskih nauka steklo je 18 kandidata, diplomu magistra farmaceutskih nauka 28 kandidata i 54 kandidata stekli su naziv specijaliste. Trenutno na ovom fakultetu studira 1020 redovnih studenata.

Osoblje
Profesori i saradnici na farmaceutskom fakultetu univerziteta sarajevo.
Anketa
Anketa kvalitete skolovanja.
Pravilnik Fakulteta
Pravilnik na farmaceutskom fakultetu univerziteta sarajevo.
Cjenovnici
Godisnja skolarina, ko ima prednost i diplomski radovi..