Novosti

9Apr
Na osnovu člana 74. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br.42/13), člana 23.stav 1 Pravila studiranja za treći…
24Mar
UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET Datum; 24.03.2014.god.   O B A V J E Š T E N J E…
12Mar
Dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  na osnovu  Odluka Federalnog ministarstva zdravstva o odobrenju Plana specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih kadrova…
4Mar
Farmaceutski Fakultet u Sarajevu - Galerija 2014

Farmaceutski fakultet u Sarajevu ima posebnu važnost jer predstavlja jedini fakultet sa njenih prostora sa dugogodišnjom uspješnom tradicijom. Obrazovao je i obrazuje kadrove koji ne samo da mogu raditi u užem domenu struke već i polivalentne stručnjake koji su u stanju raditi samostalno, ali i u sferi interdisciplinarmih područja vezanih za strukovne, doktrinarne, organizacijske, te znanstvene probleme. Dosadašnji rad Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu krunisan je činjenicom da je na ovom fakultetu do danas diplomiralo 1533 magistara farmacije, diplomu doktora farmaceutskih nauka steklo je 18 kandidata, diplomu magistra farmaceutskih nauka 28 kandidata i 54 kandidata stekli su naziv specijaliste. Trenutno na ovom fakultetu studira 1020 redovnih studenata.

24Mar
UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET Datum; 24.03.2014.god.   O B A V J E Š T E N J E…
9Apr
Na osnovu člana 74. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br.42/13), člana 23.stav 1 Pravila studiranja za treći…
Osoblje
Profesori i saradnici na farmaceutskom fakultetu univerziteta sarajevo.
Anketa
Anketa kvalitete skolovanja.
Pravilnik Fakulteta
Pravilnik na farmaceutskom fakultetu univerziteta sarajevo.
Cjenovnici
Godisnja skolarina, ko ima prednost i diplomski radovi..