12Jul
    NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE FARMACEUTSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU OBJAVLJUJE održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata UNE SULJIĆ, mr.ph. pod…
11Jul
OBAVIJEST O OVJERI -UPISU SEMESTRA
Osoblje
Profesori i saradnici na farmaceutskom fakultetu univerziteta sarajevo.
Anketa
Anketa kvalitete skolovanja.
Pravilnik Fakulteta
Pravilnik na farmaceutskom fakultetu univerziteta sarajevo.
Cjenovnici
Godisnja skolarina, ko ima prednost i diplomski radovi..