18Jan
Obavijest o odbrani završnog rada integrisanog studija I i II ciklusa Nermina Karat
16Jan
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Aparata za provjeru i ispitivanje
14Jan
Odluka o izboru najpovoljnijeg poniđača nabavka Mikrobiološke analize
14Jan
 Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u nastavno-naučno zvanje redovni profesor za nastavne predmete Farmakologija I i II
10Jan
Listra Nastavnika i saradnika 2018 - 2019
8Jan
Obavjest za javnost Izvještaj komisije i ocjeni dr dis Tanja Vojinović
15Nov
OBAVJEST O JAVNOJ ODBRANI PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE SMAJOVIĆ ALISE mr. ph
12Jul
    NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE FARMACEUTSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU OBJAVLJUJE održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata UNE SULJIĆ, mr.ph. pod…
Osoblje
Profesori i saradnici na farmaceutskom fakultetu univerziteta sarajevo.
Anketa
Anketa kvalitete skolovanja.
Pravilnik Fakulteta
Pravilnik na farmaceutskom fakultetu univerziteta sarajevo.
Cjenovnici
Godisnja skolarina, ko ima prednost i diplomski radovi..