13Nov
Obavijest o odbrani završnog rada integrisanog studija I i II ciklusa Sporišević Iman
13Nov
Obavijest o odbrani završnog rada integrisanog studija I i II ciklusa Buzić Bojana
13Nov
Obavijest o odbrani završnog rada integrisanog studija I i II ciklusa Vuković Esmira
12Nov
Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjeni Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Farmaceutskog fakulteta UNSA
12Nov
Obavijest o odbrani završnog rada integrisanog studija I i II ciklusa Gusinjac Isma
12Jul
    NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE FARMACEUTSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU OBJAVLJUJE održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata UNE SULJIĆ, mr.ph. pod…
11Jul
OBAVIJEST O OVJERI -UPISU SEMESTRA
Osoblje
Profesori i saradnici na farmaceutskom fakultetu univerziteta sarajevo.
Anketa
Anketa kvalitete skolovanja.
Pravilnik Fakulteta
Pravilnik na farmaceutskom fakultetu univerziteta sarajevo.
Cjenovnici
Godisnja skolarina, ko ima prednost i diplomski radovi..